Diensten

Als belastingadvieskantoor kan Fiscad ieder vraagstuk aan op het gebied van Inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, successie en schenkingsrecht. Onder supervisie van Fiscad kunnen cliënten hun aangiften en jaarverslagen laten opstellen, zodat zij er zeker van zijn dat zij jaarlijks niet te veel belasting betalen.

Voor cliënten worden bezwaar en beroepsprocedures gevoerd tegen de belastingdienst. Voorafgaande aan een beroepsprocedure wordt een uitgebreide haalbaarheidsanalyse gemaakt ten aanzien van de kansen op succes.
In het verlengde hiervan wordt door Fiscad geadviseerd in de verschillende vormen om een onderneming te drijven, zoals de maatschap, de vennootschap onder firma en de besloten vennootschap. Aan cliënten wordt in duidelijke taal geadviseerd op welk moment zij het beste van vorm kunnen veranderen.

Regelmatig wordt Fiscad ingeschakeld door cliënten die hun bedrijf willen verkopen, dan wel een bedrijf willen aankopen. Ook het voor een deel participeren in een aan –en verkoop traject door middel van het deelnemen in due diligence onderzoek teneinde alleen het fiscale deel van het onderzoek voor haar rekening te nemen behoort tot de mogelijkheden.In veel gevallen is het noodzakelijk om een bedrijf op waarde te stellen, dan wel de aandelen van een besloten vennootschap te gaan waarderen. Ook hiervoor heeft Fiscad de expertise in huis.

Ten aanzien van de minder leuke gebeurtenissen in het leven zoals bij overlijden en bij echtscheidingen is professionele hulp op fiscaal en juridisch onontbeerlijk. Het maken van alimentatie berekeningen alsmede het waarderen van de vermogensbezittingen zijn zaken die daarbij horen.Tevens kan door Fiscad geadviseerd worden in de keuze voor de meest optimale fiscale en juridische testamenten. In nauw overleg met een notaris naar keuze en de client wordt op een verantwoorde wijze hieraan gestalte gegeven.
Tenslotte kan door Fiscad alle voorkomende contracten worden opgesteld, dan wel worden beoordeeld.