Cliënten

Fiscad is er in principe voor iedereen, maar in ieder geval voor personen en bedrijven die jaarlijks niet te veel belasting willen betalen.
Fiscad is er voor de particulier die er zeker van wil zijn dat zijn aangifte inkomstenbelasting op een juiste wijze wordt ingevuld, maar ook voor incidenteel vermogensadvies.
Bedrijven die hun jaarrekening en hun aangiften efficiënt en effectief willen laten opstellen kunnen ook bij Fiscad terecht. Aangiften en jaarrekeningen worden in concept opgesteld waarna de fiscalist in de bespreking met de client aanwijzingen zal geven welke verbeterpunten er zijn om de belastingdruk te verminderen.

Fiscad adviseert administratie –en accountantskantoren die geen fiscalist in vaste dienst hebben, maar wel fiscale vraagstukken hebben die op het terrein liggen van Fiscad. On line, dan wel telefonisch wordt op een directe wijze de eenvoudige vragen opgelost. De uitgebreidere vraagstukken worden via een persoonlijk bezoek aan de kantoren zelf opgelost, in de vorm van een advies en eventueel met een eindgesprek met de client. Met deze administratie –en accountantskantoren sluit Fiscad samenwerking –en geheimhoudingsovereenkomsten, om de cliënten exclusiviteit voor deze kantoren te waarborgen.

Ook voor grote, controle-plichtige bedrijven kan Fiscad interessant zijn. Door de accountancy te laten bij de huis accountant, maar de jaarlijkse fiscale werkzaamheden te stallen bij een onafhankelijk belastingadvieskantoor zoals Fiscad, is de client verzekerd van een optimale dienstverlening.